Αναλύσεις Ελαιόλαδων 2015-2016

Posted by admin 30/11/2015 0 Comment(s) News,
gourmet    biopremium -dorica tin
      Για περισσότερες Πληροφορίες πατήστε στις εικόνες

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

GOURMET

ORGANIC PREMIUM
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Εξαιρετικό Παρθένο

Εξαιρετικό Παρθένο

Εξαιρετικό Παρθένο
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

0,0

0,0

0,0
ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ

4,0

4,6

4,7
ΠΙΚΡΟ

1,4

3,7

3,9
ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ

2,7

4,2

4,4