Παράγοντες ποιότητας ελαιολάδου

Posted by admin 19/02/2014 0 Comment(s) News,
Οι κυριότεροι παράγοντες που διαμορφώνουν την ποιότητα του ελαιολάδου είναι :
  • η ποικιλία της ελιάς,
  • ο βαθμός ωριμότητας (όσο πιο νωρίς μαζεύεται ο καρπός τόσο πιο ποιοτικό το ελαιόλαδο),
  • η σωστή και άμεση μεταφορά του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο (ο καρπός να συγκεντρώνεται σε πλαστικά τελάρα και χωρίς να τραυματίζεται να πηγαίνει την ίδια μέρα για ελαιοποίηση),  
  • η τήρηση των σωστών κανόνων στο ελαιοτριβείο και κυρίως η θερμοκρασία στον μαλακτήρα να μην ξεπεράσει τους 30 βαθμούς ενώ ο χρόνος μάλαξης να είναι 30 με 35 λεπτά το πολύ,
  • και τέλος η σωστή συντήρηση (όταν παραχθεί το ελαιόλαδο και το αποθηκεύσουμε να μην έρχεται σε επαφή με οξυγόνο η το φως και η θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει τους 16 βαθμούς.